افتتاحیه ستاد بانوان حامی دکتر روحانی باحضور اقشار مختلف در مسجدسلیمان

میثاق حاجتی/خورنا:با حضور سرکار خانم دکتر سارا امانی بابادی رئیس ستاد بانوان دکتر روحانی و جمعی از بانوان پرشور مسجدسلیمانی ستاد بانوان دکتر روحانی در مسجدسلیمان افتتاح گردید.

به گزارش پایگاه خبری خورنا عصر یکشنبه ساعت ۷ بعداز ظهر جلسه ستاد بانوان حامی روحانی باجمعی از بانوان مسجدسلیمانی برگذار شد.

دراین جلسه راجع به مطالبات جامعه زنان و همچنین نگاه رئیس جمهور به این مطالبات صحبت گردید.

سارا امانی بابادی در پایان با تشکیل کمیته های مختلف ستاد بانوان دکتر روحانی تاکید کرد تا رسیدن به حقوق زنان و مطالبات آنها کوتاهی نخواهیم کرد.

درادامه مقرر گردید ستاد بانوان هر روز از ساعت ۵ بعداز ظهر فعالیت پیوسته داشته باشد.

آدرس ستاد مرکزی دکتر روحانی در مسجدسلیمان:نمره ۴۰_ جنب اداره پایگاه انتقال خون_ساختمان منصوری ستاد شماره ۳۵ دکتر روحانی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.