سخنی با کاندیداهای ریاست جمهوری

خورنا | سرویس سیاسی_ اجتماعی: اینک که به روزهای پر از شور تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم نزدیک می شویم و معمولا کاندیداهای مطرح ریاست جمهوری رقیب ریاست جمهوری مستقر، از ناکارآمدی دولت مستقر در حل مشکلات کشور سخن می گویند و وعده انقلاب اقتصادی در ایجاد اشتغال، بهبود معیشت مردم و مبارزه با فساد را می دهند و از عملکرد دولت یازدهم در برجام، ایراد می گیرند، لازم می دانم که در سه بخش اشتغال و معیشت مردم، مبارزه با فساد و نیز برجام، پرسش هایی را از کاندیداهای محترم داشته باشم.

الف- گسترش اشتغال و بهبود معیشت مردم
۱- آیا می دانید که هزینه ایجاد هر شغل چه قدر است؟ هزینه ایجاد پنج، شش میلیون شغل را محاسبه کرده اید؟
۲- این هزینه هزار هزار میلیارد تومان را از کجا تامین می کنید؟
۳- آیا از سرمایه گذاران بخش خصوصی هم دعوت به سرمایه گذاری می کنید؟ آیا به سرمایه گذاری خارجی اعتقاد دارید؟
۴- آیا می توانید شرایطی را فراهم کنید که سرمایه گذار، ایران را برای سرمایه گذاری بر امارات و قطر، ترجیح دهد؟
۵- آیا سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور را عاملی برای نفوذ می دانید؟
۶- آیا برای همه سرمایه گذاران داخلی (وابسته به حکومت) و داخلی خصوصی و خارجی، شرایط یکسان را در مناقصه ها و مزایده ها برقرار می کنید؟
۷- آیا فکر نمی کنید که معافیت مالیاتی بعضی از شرکت ها، شرایط رقابت برابر میان سرمایه گذاران را از بین می برد و این خود، مانعی برای گسترش سرمایه گذاری و اشتغال در کشور است؟
۸- آیا امنیت سرمایه گذاری را تامین می کنید؟
۹- آیا اعتقاد دارید که امنیت سرمایه گذاری به یک منطقه امن، آرام و بدون تشنج نیاز دارد؟
۱۰- آیا اعتقاد دارید که گسترش سرمایه گذاری با گسترش روابط خارجی، ارتباط مستقیم دارد؟
۱۱- آیا فکر نمی کنید که برای بهبود معیشت مردم، باید سیاست خارجی تعاملی همراه با حکمت و عزت، با همه کشورهای منطقه و جهان داشته باشیم؟
۱۲- آیا فکر نمی کنید که به جای واردات کالا از خارج، بهتر است شرایطی را فراهم سازیم که شرکت های بین المللی، سیاست تولید کالا در داخل سرزمین ایران و استفاده از پایگاه ایران برای صادرات کالا به کشورهای منطقه را مورد توجه قرار بدهند؟
۱۳- آیا به نظر شما، مشارکت مردم در حوزه اقتصاد، سرمایه گذاری اقتصادی و رونق اقتصادی با مشارکت اجتماعی، بی ارتباط است؟
۱۴- آیا توریسم و گردشگری را یک صنعت مهم سرمایه گذاری می دانید؟
آیا توریست و گردشگر خارجی را نفوذی نمی دانید؟ آیا فکر نمی کنید که قدرت های خارجی با ارسال توریست و گردشگر خارجی، به دنبال القای نفوذ خود در جامعه ایران هستند؟
۱۵- یکی از کاندیداهای محترم، سخن از ۲.۵ برابری درآمد، در طول چهار سال را وعده داده اند. آیا می دانند که این رشد معادل رشد اقتصادی ۲۶% کشور است که اگر اتفاق بیفتد یک معجزه در تاریخ حکومت داری بشریت است؟
۱۶- آیا بسته سیاست های اجتماعی، فرهنگی، خارجی دولت های مورد نظر این کاندیداها با رشد ۲۶% و ایجاد اشتغال ۵، ۶ میلیون شغل در چهار سال، هم خوان است؟

ب- مبارزه با فساد
اما پرسش هایی در حوزه مبارزه با فساد
۱- آیا فساد را فقط فساد مالی می دانید یا به فساد سیاسی هم اعتقاد دارید؟
۲- علت العلل گسترش فساد در کشور را چه می دانید؟
۳- آیا به نظارت عمومی بر قدرت، اعتقاد دارید؟
۴- آیا به نظر شما، همه ارکان قدرت، باید شفافیت تا حداکثر ممکن را به منصه ظهور برسانند؟
۵- آیا اعتقاد دارید که فساد در یک فضای رقابتی و آزاد سیاسی، اجتماعی، به حداقل می رسد؟
۶- آیا وجود احزاب، گروه ها و سازمان های مردم نهاد را در مبارزه با فساد موثر می دانید؟
۷- آیا آزادی رسانه ها را در مبارزه با فساد، موثر می دانید؟
۸- شما در سابقه خود، در گسترش آزادی احزاب و رسانه ها، چه سابقه ای دارید؟
۹- آیا معافیت مالیاتی بعضی از شرکت ها را عاملی برای جلوگیری از شفافیت و گسترش فساد می دانید؟
۱۰- آیا دانستن را حق مردم می دانید؟

ج- برجام
در مورد برجام، چند پرسش را مطرح می کنم.
۱- اگر به جای دولت روحانی، شما عهده دار دولت یازدهم می بودید، چگونه می توانستید، مساله هسته ای کشور را به سر و سامان برسانید؟
چگونه تحریم ها را لغو می کردید، تبادلات بانکی را ممکن می ساختید؟
۲- فکر می کنید اگر شما، دولت یازدهم را عهده دار بودید، الان، شاخص های اقتصادی مانند تورم و نرخ رشد اقتصادی کشور در کجا بود؟
۳- فکر می کنید با ادامه روند مذاکرات قبل از ۹۲، مساله هسته ای کی به نقطه ای می رسید که دولت یازدهم در روز ۲۳ تیر ۹۴ رسید؟
۴- آیا فکر می کنید که برجام، یک موافقت نامه بین المللی است یا یک پیمان میان ایران و امریکا؟
به نظر شما اگر یکی از کشورها نخواست به تعهدات خود در برجام عمل کند، این توافق نامه، به پایان می رسد؟

 

دکتر محسن صنیعی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.