آسمان آفتابی گزینش امسال

خورنا| سرویس سیاسی اجتماعی: از سوی شورای نگهبان،شش نفر از نامزدهای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تایید شدند تا در این زمان باقی مانده تا روز رای گیری،در معرض ارزیابی مردم قرار بگیرند.این موضوع از چند جهت قابل بررسی است:

*۱▪به نظر می رسد،میان نیروهای سیاسی تاثیر گذار کشور این احساس غلبه یافته است که دراین هنگام از وضعیت کشور،ایجاد تنش و کشمکش به شدت آسیب های جبران ناپذیر دارد،چرا که از نظر اقتصادی مملکت یک شرایط ویرانگر را پشت سر گذاشته ودارد به ثبات نزدیک می شود.از نظر سیاسی و در سطح بین المللی نیز دولت توانسته به پیشرفت های خوبی دست پیدا کند.پس خوب نیست نسنجیده این فضا به هم بخورد.
*۲▪طی چند سال گذشته،گروه های سیاسی پوست اندازی کرده اند،دیگر بازارشان با کالاهای قدیمی خریداری نداشت،مجبور شدند به سمت خواست بیشترینه مردم که همانا حرکت در مسیر توازن توسعه ای بود،به پیش روند.توازن توسعه ای یعنی همه جانبه برای تحول و دگرگونی پیش رفتن،سیاست و اقتصاد و فرهنگ را با هم دیدن!اکنون آنکه برنامه های عملی برای این حوزه ها دارد،مورد نظر مردم است وپسندیده می‌شود. اردوگاه اصول گرایی اینک در یک سردرگمی است که به نظرم می بایست به این ورطه می افتاد تا به خود بیاید و آهنگ موزون نواندیشی مردم را درک کند.احمدی نژاد تازیانه ای بود بر بدن اصول گرایان،چون اصلاح طلبان از ابتدا او را شناخته و هشدارهایی داده بودند،اما گوش شنوایی نبود.امروز من واقعا به حال سیاسیون و کسان دیگری که در گذشته به پای احمدی نژاد همه چیزشان را ریختند،دلم می سوزد!آنها اکنون هیچ چیزی برای دفاع از خود ندارند،او آبرویی برای آنها نگذاشت.واین برای رقبای اصلاح طلبشان اصلا قشنگ نیست که به این خاطر شادی از خود بروز بدهند.او هزینه هایی برای کشور داشته که ما معلمان تاریخ،فرداها برای دانش آموزان خود تعریف خواهیم کرد،ولی باور کنید،آنها به راحتی همه آنچه را ما می گوییم،نخواهند پذیرفت.واین درد بزرگی است.
*۳▪همه دلسوزان باید قاطبه اقشار سطح جامعه را از شرایط ویژه کشور از نظر اقتصادی و سیاسی،آگاه کنند.وضع روابط خارجی ما با جهان را تبیین نمایند.عناصر تاثیرگذار در این روزگار را بشناسانند.توانمندی مورد نیاز برای ساخت و تولید موقعیت های بایسته امروز راشناسایی کنند و…اگر آگاه بوده و دانش معمولی در حوزه های خاص را داشته باشیم متوجه خواهیم شد که کار دولت فعلی با هدایت روحانی خوب بوده است.وباید بهتر ازپیش ادامه یابد.
*۴▪ستاد آقای روحانی در خوزستان،نام ساختاری است که مثل بقیه استان ها از سوی تصمیم گیران حوزه پشتیبانی از ایشان،شکل گرفته است.در این شکل گیری یک مکانیزم خاصی حاکم است که مسوول ستاد بر پایه همین روش،با مشکلات و نواقص خاص خود بالاخره شکل می گیرد.در این روش،کسانی مورد مشورت قرار می گیرند و کسانی هم خودخواسته مشاوره می دهند،در افواه عمومی به آن لابی می گویند،براساس زور لابی هامشورتشان شنیده و یا ناشنیده می شود،ولی سرانجام یک فرد بیرون می آید،مادامیکه همه به این عقلانیت رسیده باشند که بایستی در یک جبهه واحد بالاخره به تصمیم گرفته شده گردن نهاد،کار به خوبی به پیش می رود،ولی اگر ادامه همکاری درون جبهه ای با پیش شرط های مطلق روبرو شد،کار از یک جایی عیب دارد،یا اعتقاد ناقصی به کار گروهی وجود دارد! ویا اصلا از پایه،هماهنگی جبهه ای متحد وجود ندارد،فقط افراد صوری در کنار هم قرار گرفته اند! پس ما برای رسیدن به نقطه اتصال به همدیگر مجبوریم علیرغم میل باطنی،گردن به تصمیم جمع بگذاریم،وگرنه درچنین شرایطی هیچ کس از هیچ کس،رضایت کامل نخواهد داشت- گروهی این گروهی آن پسندند!.پس لازم است در این شرایط،پیش از اینکه برای فردای انتخابات بیندیشیم امروزرا بچسبیم که فردا از امروز رنگ می گیرد.

دکتر اکبر ظریفی

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • ما به احمدی نژاد رای میدهیم هرچند به ناحق و از ترس رد صلاحتیش کردند.