جلسه هماهنگی امور انتخابات با حضور مهندس فضل اله پور مدیرکل سیاسی انتخابات استانداری خوزستان در فرمانداری شهرستان آغاجاری

اسداله ترحم ٫ خورنا – به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آغاجاری ، با حضور مهندس فضل اله پور مدیرکل محترم سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان ، عیدانی فرماندار و جمعی از مسئولین ادارات شهرستان جلسه هماهنگی امور انتخابات در سالن جلسات فرمانداری آغاجاری برگزار گردید. در ابتدای جلسه عیدانی فرماندار گزارشی از فرآیندهای انتخاباتی انجام شده توسط ستاد انتخابات فرمانداری آغاجاری ارائه کردند.

این جلسه بمنظور بررسی کاستی ها ، پیش بینی مشکلات و رفع موانع موجود در امر برگزاری انتخابات برگزار شد. مهندس فضل اله پور در این جلسه خواستار همکاری تمامی اداراتی شدند که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در انتخابات مشارکت دارند. ایشان اظهار داشتند که اداره برق باید نسبت به استقرار تیم پشتیبانی در ایام انتخابات و آماده سازی ، بهینه سازی ، کنترل پایداری برق شعب انتخاباتی و کلیه حوزه های مرتبط با انتخابات اقدام نموده و تمامی حوزه های شبکه برق رسانی در سطح شهرستان در ایام انتخابات باید مورد حفاظت قرار گیرد.

همچنین اداره مخابرات نسبت به استقرار تیم پشتیبانی در ایام مزبور و کنترل پایداری ارتباطات مخابراتی و پوشش شعب اخذ رای اقدام نموده و شبکه فیبر نوری هم مورد پایش و حفاظت قرار گیرد. ضریب نفوذ شبکه مخابراتی شهرستان و نقاطی که دارای مشکل هستند اعلام گردد.  ایشان خواستار جلوگیری از انجام هرگونه عملیات حفاری ، عمرانی و فعالیتی شدند که می تواند باعث ایجاد صدمه به فیبر نوری ، ارتباطات تلفنی گردد و در صورت نیاز  به حفاری باید با فرماندار و مخابرات هماهنگی لازم صورت گیرد.

نیروی انتظامی هم نسبت به برقراری حفظ نظم و امنیت در سطح شهرستان در ایام انتخابات و در شعب اخذ رای اقدام نموده و کلیه رفتارهای غیرمتعارف کنترل شود.

ایشان همچنین خواستار جلوگیری از اقدامات مداخله جویانه و جانبدارانه از داوطلبان در امر انتخابات و انجام هرگونه اقدامی که منجر به دامن زدن به اختلافات قومی و محلی در سطح شهرستان می شود. در ادامه جلسه هم مسئولین ادارات ، مشکلات و کمبودهای خود در امر برگزاری انتخابات را اعلام کردند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.