کسب دو عنوان توسط دانش آموزان دختر بندر ماهشهر در مسابقات شطرنج دختران استان خوزستان

رییس هیت شطرنج بندر ماهشهر :مسابقات رشته شطرنج دانش آموزان دختر استان خوزستان در دو مقطع ابتدایی و متوسطه در محل مجموعه ورزشی المهدی اهواز با حضور شرکت کنندگان از شهرستان های مختلف برگزار شد

خورنا – رییس  هیت شطرنج بندر ماهشهر: مسابقات رشته شطرنج دانش آموزان دختر استان خوزستان در دو مقطع ابتدایی و متوسطه در محل مجموعه ورزشی المهدی اهواز با حضور شرکت کنندگان از شهرستان های مختلف  برگزار شد

وی ادامه داد : در این مسابقات دانش آموزان دختر شهرستان بندر ماهشهر در مقطع ابتدایی و متوسطه موفق به کسب دو عنوان  شدند

رضا سیستان ترتیب مقام های کسب شده در این مسابقه بدین گونه بیان کرد: در مقطع ابتدائی دختران، شرکت کنندگان از ناحیه ۲ اهواز و خرمشهر به ترتیب مقام سوم و دوم را کسب کردند و بندر ماهشهر در این مقطع مقام قهرمانی را بدست آورد، در مقطع متوسطه دختران، ناحیه ۲ اهواز ، بندر ماهشهر و ناحیه ۱ اهواز به ترتیب مقام های سوم تا اول را کسب کردند

شایان ذکر است که  این مسابقات به منظور شناخت بازیکنان برتر و اعزام به مسابقات دانش آموزی کشوری برگزار گردید.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.