اداره آبفا بندر ماهشهر و مدیریت نصفه و نیمه

ریاست آبفا شهرستان بندر ماهشهر به طور همزمان ریاست اداره آبفا شهرستان مسجد سلیمان را بر عهده دارد!

خورنا –  بندر ماهشهر  از نظر وسعت و جمعیت سومین شهرستان بزرگ استان خوزستان محسوب می شود و با توجه به میزان ارتفاع آن از سطح دریا مشکلات زیادی در زمینه دفع آبهای سطحی دارد

در حال حاضر از بزرگترین مشکلات شهرستان بندر ماهشهر مشکل آب شرب نامناسب، فاضلاب و دفع آب های سطحی است که همه این مشکلات نیازمند مدیریت تمام وقت و جهادگونه است تا رفع این مشکلات صورت گیرد

با توجه به مستندات و گزارش های مردمی که بدست خورنا بندر ماهشهر رسیده، اداره آبفا یکی از پر انتقاد ترین ادارات این شهرستان در خدمات دهی به مشترکین محسوب میشود و این امر نیازمند مدیریت قوی برای برطرف سازی مشکلات است

در این گیر و دار مشکلات،مدتی است رییس اداره آبفا بندر ماهشهر با حفظ سمت ریاست خود در این شهرستان ریاست اداره آبفا شهرستان مسجد سلیمان را بر عهده گرفته است و این امر مانع حضور تمام وقت در اداره آبفا در بندر ماهشهر و شنیدن مشکلات مردم می شود.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.