فرصتی بینظیر برای کشاورزان آبادان، اعطای تسهیلات بلاعوض طرح های آبیاری

خورنا –

فرصتی بینظیر برای کشاورزان آبادان
اعطای تسهیلات بلاعوض طرح های آبیاری
۳ میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض برای اجرای طرح های سامانه های نوین آبیاری (آبیاری تحت فشار- کم فشار) در اراضی کشاورزی شهرستان آبادان اختصاص داده شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان با اعلام خبر فوق گفت: این تسهیلات به کشاورزانی که مالک زمین یا دارای اجاره نامه ده ساله و مجوز یا قرارداد آب داشته باشند پرداخت می شود .
ناجی شهیب زاده گفت: نرخ تسهیلات ۸۵ درصد کمک بلاعوض بخش دولتی و ۱۵ درصد آورده اولیه متقاضی میباشد و با توجه به محدودیت اعتبارات، متقاضیان با در دست داشتن مدارک مثبته جهت تشکیل پرونده هر چه سریعتر به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه نمایند.
شهیب زاده اظهار کرد: خشکسالی های چند ساله اخیر محدودیت هایی جهت منابع آبی به همراه داشته و استفاده از سامانه های نوین آبیاری در ارتقای راندمان آب در دسترس بسیار موثر میباشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.