کارگاه های مبارزه با آفات چوبخوار نخلستان

خورنا –
کارگاه های مبارزه با آفات چوبخوار نخلستان
کارگاه های آموزشی ترویجی و آموزش‌های فردی مبارزه با آفات چوبخوار در نخلستان‌های آبادان اجرا می‌شود.
مدیر جهاد کشاورزی آبادان با بیان خبر فوق گفت: به منظور آگاه سازی کشاورزان از نحوه خسارت و راه های مبارزه با آفات چوبخوار در نخیلات جهاد کشاورزی آبادان اقدام به برگزاری کارگاه های تخصصی در این زمینه کرده و کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی در سطح شهرستان با توجه به پهنه های تحت پوشش در بازدید های روزانه و آموزش های چهره به چهره روش های صحیح مدیریت نخلستان و همچجنین راه های مبارزه و پیشگیری از این آفات را به کشاورزان آموزش می‌دهند.
ناجی شهیب زاده با بیان اینکه این شهرستان یکی از قطب‌های تولید خرما در استان خوزستان است گفت: شهرستان آبادان دارای ۱۳ هزار و دویست هکتار نخیلات است که جایگاه مهمی در تولید خرما و صادرات این محصول در استان خوزستان دارد.
شهیب زاده با بیان اینکه افزایش تولید در هکتار از سیاست‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی است خاطر نشان کرد: آفات چوبخوار در صورت عدم مدیریت صحیح در نخلستان توسط کشاورز سبب کاهش تولید میگردد لذا آموزش کشاورزان در این حوزه امری مهم و ضروری است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.