به میزبانی شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی؛

سمینار سراسری سال ۱۳۹۶ ورزش شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد

سمینار سراسری سال 1396 ورزش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، روز یکشنبه 20 فروردین به میزبانی شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی برگزار شد.

خورنا – در این گردهمایی یک روزه که در شهرستان بندر ماهشهر برگزار شد، تقویم ورزشی سال ۱۳۹۶ شرکت ملی صنایع پتروشیمی بررسی و پس از بحث و تبادل نظر تصویب گردید.

گفتنی است که در این سمینار رئیس منابع انسانی، رئیس ورزش و تربیت بدنی، رئیس امور ایثارگران و جانبازان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و روسای امور ورزش شرکتهای پتروشیمی بیستون، بوعلی سینا، شیراز، تبریز، خراسان، رازی، پژوهش و فناوری، شازند، مارون، شهید تندگویان، خوزستان، اصفهان، بندر امام، امیر کبیر، نوری، پارس، زاگرس، جم، فجر، اروند، پایانه ها و مخازن، عملیات غیرصنعتی پازارگاد و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی حضور داشتند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.