جزییات آتش سوزی ۶ فروند لنج تجاری از زبان رییس آتش نشانی هندیجان

فریدون اسدی رئیس آتش نشانی هندیجان در گفتگو با خورنا گفت : در ساعت ۲۳  پانزدهم  فروردین ماه تماسی مبنی بر آتش سوزی یک فروند لنج تجاری گرفته شد که بلافاصله هر دو ماشین آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند و بدلیل اینکه در نزدیکی این لنج آتش گرفته پنج لنج  دیگر حضور داشتند و باد  نسبتا شدیدی هم در حال وزدیدن بود همین امر باعث شد شعله های آتش سریعا به لنجهای دوم تا شش سرایت کند  که در ادامه  شاهد آتش سوزی مهیب و بی سابقه ای در شهرستان هندیجان باشیم.

اسدی در ادامه افزود : این آتش سوزی با مشارکت خودرو های آتش نشانی هندیجان ، ماهشهر ، امیدیه ، بندر امام خمینی (ره)   ،  شهر زهره  و سه تانکر آب ۱۰ ، ۲۰ و ۲۸ هزار لیتری به اضافه لودر و بیل میکانیکی پس از ۱۳ ساعت تلاش بی وقفه بطور کامل مهار و خاموش شد.

اسدی گفت : متاسفانه بدلیل ازدحام جمعیت در محل حادثه عملیات بسختی صورت میگرفت ، لذا جا دارد از زحمات نیروی انتظامی و ناحیه مقاومت بسیج تشکر و قدردانی نمود.

اسدی در پایان افزود: با توجه به اینکه شهرستان هندیجان بندری و دریایی است نیاز به تجهیزات اطفای حریق مدرن و متناسب باشرایط موجود دارد و یاد آور شد هندیجان با دارا بودن دو اسکله ی بندر بحرکان، اسکله بندر سجافی و گمرک در این مواقع نیاز به یدکش و قایق های اطفای حریق دارد..

 

فریدون اسدی رییس آتش نشانی هندیجان در گفتگو با خورنا گفت :

در ساعت ۲۳ ۱۵ فروردین ماه تماسی مبنی بر آتش سوزی شش یک فروند لنج تجاری گرفته شد که بلافاصله هر دو ماشین آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند و بدلیل اینکه در نزدیکی این لنج پنج لنج دیگر حضور داشتند و باد  نسبتا شدیدی هم در حال وزدیذدن بود شعله های آتش سریعا به لنجهای دوم تا شش سرایت نمودذ که متاسفانه شاهد آتش سوزی مهیب و بی سابقه ای در شهرستان هندیجان بودیم .

اسدی در ادامه افزود : این آتش سوزی با مشارکت خودرو های آتش نشانی هندیجان ، ماهشهر ، امیدیه ، بندر امام خمینی (ره)   ،  شهر زهره  و سه تانکر آب ۱۰ ، ۲۰ و ۲۸ هزار لیتری به اضافه لودر و بیل میکانیکی پس از ۱۳ ساعت تلاش بی وقفه بطور کامل مهار و خاموش شد.

اسدی گفت : متاسفانه بدلیل ازدحام جمعیت در محل حادثه عملیات بسختی صورت میگرفت ، لذا جا دارد از زحمات نیروی انتظامی و ناحیه مقاومت بسیج تشکر و قدردانی نمود.

اسدی در پایان افزود: با توجه به اینکه شهرستان هندیجان بندری و دریایی است نیاز به تجهیزات اطفای حریق مدرن و متناسب باشرایط موجود دارد و یاد آور شد هندیجان با دارا بودن دو اسکله ی بندر بحرکان، اسکله بندر سجافی و گمرک در این مواقع نیاز به یدکش و قایق های اطفای حریق دارد..

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.