بمناسبت فرا رسیدن ۲۹ اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت بیانیه حزب اعتماد ملی شهرستان مسجدسلیمان بشرح زیر منتشر شد:

میثاق حاجتی/ خورنا: بیانیه حزب اعتماد ملی شهرستان مسجدسلیمان بمناسبت روز ملی شدن صنعت نفت


روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹روز تصویب نهائی قانون ملی شدن صنعت نفت در مجلسین شورای ملی وسنا به همت شادروان دکتر محمد مصدق ویاران صدیقش بر تارک وچکاد تاریخ این مرز وبوم می درخشد. دکترمحمد مصدق، برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت، در اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ مقام نخست وزیری را پذیرفت. آنگاه به همراه یاران وطن خواهش به اجرای قانون وخلع ید از شرکت نفت ایران وانگلیس (بریتیش پترولیوم) همت گمارد. دکتر مصدق در آن زمان نخست وزیر ایران بود وتنها اوبر این اقتدار بود که استعمارگر پیر وسیاست باز کهنه کاری چون بریتانیای کبیر را به زانو در آورد.

حافظه تاریخی نه تنها ملت ایران،بلکه جهان به خوبی به یاد می آورد که دکتر مصدق نخستین شخصیت سیاسی در جهان پس از مهاتما گاندی بود که ستون های کاخ استعمار را در هم کوبید.

پس از او جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت مصر وقوام نکرومه در آفریقا وبرخی دیگر از شخصیت های سیاسی جهان از مبارزات دکتر محمد مصدق الهام گرفتند.

بی شک این اقدام شروعی بود در آغاز حرکات انقلابی که از جمله آن منجر به انقلاب ۵۷ گردید.
البته بلادرنگ باید این مطلب را یادآور شد که بدون استمرار اینگونه دستاوردها و کمک های شایان مردمی امکان به ثمر نشستن هیچ انقلابی ممکن نبود.

راه مصدق راه راست وروشن ملت ایران است. راهی که در آن دیکتاتوری، فساد گسترده مالی واداری، و کژروی های سیاسی واقتصادی،بیکاری،مهاجرت های اجباری، مواد مخدر وجرم زائی وجود نداشته باشد.
درسی که ما ایرانیان از ایشان گرفتیم درس عشق به میهن، آزادی خواهی، مردم سالاری، مقاومت در برابر ظلم، زر وزور وتزویر وکوشش برای حفظ تمامیت ارضی ایران وپیشرفت وتوسعه وسربلندی وطن عزیزمان است.

حزب اعتماد ملی مسجدسلیمان ضمن تبریک روز ملی شدن صنعت نفت به عموم ملت ایران در آغاز سال جدید آرزوی پیروزی و شادکامی برای تمام هم میهنان خصوصا همشهریان عزیز را دارد.

دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی مسجدسلیمان

روابط عمومی حزب اعتماد ملی مسجدسلیمان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.