دو تغییر در پست های معاونت اداره آموزش و پرورش باغملک

خورنا- دو تغییر در پست های معاونت آموزش و پرورش باغملک

امروز خداداد کردی، ریاست اداره آموزش وپرورش ضمن تقدیر از زحمات معاونت آموزشی جناب آقای بهمن تامرادی و معاونت مالی جناب آقای واعظی و در ادامه ایشان جناب آقای عزیز زکوی را به عنوان معاونت مالی و جناب آقای عباس سبزی زاده را سرپرست معاونت آموزشی معرفی نمودند.

در پایان ریاست اداره آموزش و پروش باغملک گفت؛ برای جامعه فرهنگی شهرستان و آن دو عزیز آرزوی سالی خوب و خرم را از خداوند متعال خواستارم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.