طرح آزمایشی حفظ نباتات کلزا در شهرستان امیدیه اجرا شد

اسداله ترحم ٫ خورنا – طرح پایلوت حفظ نباتات کلزا در شهرستان امیدیه در سطح ۲۰ هکتار از زمین های زراعی بخش جایزان اجرا شد.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان امیدیه با بیان مطلب فوق اظهار کرد: طرح پایلوت حفظ نباتات کلزا در سطح ۲۰ هکتار از زمین های زراعی بخش جایزان شهرستان امیدیه در راستای برآورد تاثیر سموم شیمیایی کنترل کننده آفات، بیماری ها و علف های هرز در مزارع کلزا اجرا شد.

سید داود علوی فرد گفت: از جمله فعالیت های انجام شده حین اجرای طرح می توان به بازدیدهای میدانی و توصیه های لازم در خصوص کنترل و مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرز و همچنین ارسال گزارشات مستمر به استان اشاره کرد.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح ارزیابی نهایی در مورد رفتار و واکنش های خاص رقم نسبت به آفات، بیماری ها و علف های هرز مزارع کلزا هستند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.