برداشت ۱۰۰ تن باقلا در شهرستان امیدیه

اسداله ترحم ٫ خورنا – مدیر جهاد کشاورزی شهرستان امیدیه پیش بینی کرد یکصد تن باقلا از اراضی زراعی این شهرستان برداشت شود.

سید داوود علوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان امیدیه در این خصوص اظهار داشت:  در فصل زراعی جاری ارقام مختلف باقلا در سطح ۲۰ هکتار در اراضی کشاورزی این شهرستان کشت گردیده است و پیش بینی می شود یکصد تن محصول از این مزارع برداشت و جهت عرضه به بازار حمل گردد.

وی بیان کرد: این میزان کشت برای ۲۰ نفر به طور مستقیم اشتغالزایی  به همراه داشته است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.