گزارش تصویری ازدرختکاری دررامهرمز+تصاویر

فرشیدفرجی -خورناکاشت ۱۶۵اصله نهال کناردرپارک جنگلی رامهرمزتوسط دوستداران محیط زیست انجام شد.

به مناسبت هفته منابع طبیعی دوستداران محیط زیست رامهرمز دریک اقدام جالب وزیبا ۱۶۵اصله نهال کناررادرپارک جنگلی شهرستان رامهرمز کاشت وآبیاری کردند.ودرآخردوستداران محیط زیست یه عکس یادگاری باخبرنگارخورناگرفتند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.