تمامیت خواهی احزاب تک نفره در شورای جدید سیاستگذاری، زمینه ساز بروز اختلاف در اردوگاه اصلاح طلبان خوزستان!

خورنا – پس از آنکه نتیجه انتخاب هیات رئیسه شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان جهت تهیه لیست اصلاحات برای حضور در انتخابات آینده شورای شهر اهواز اعلام شد، فضای سیاسی استان شاهد انتقادات فراوان و بروز بحثهای بسیاری از سوی فعالین اصلاح طلب نسبت به ترکیب عجیب و دور از ذهن این هیات رئیسه جدید بود!

وجه اشتراک انتقاد اکثر فعالین سیاسی اصلاح طلب، بیش از آنکه به نحوه و شکل برگزاری این هیان رئیسه باشد، بیشتر به حضور متولیان احزاب تک نفره در ترکیب نهایی هیات رئیسه جدید شورای سیاستگذاری بود.

بگونه ای که بلحاظ عددی بیش از نیمی از افراد حاضر در ترکیب این هیات رئیسه، دبیران احزابی هستند که فقط دارای یک نفر عضو آنهم بعنوان دبیر تشکیلات هستند و فاقد هرگونه زیر مجموعه و شورای مرکزی می باشند و مهمتر آنکه تاکنون نیز هیچ سابقه و عملکردی را در فضای سیاسی و اصلاح طلبی استان از خود بجای نگذاشته اند و دبیران آنها برای عموم اصلاح طلبان، افرادی ناشناخته و فاقد رزومه سیاسی مشخص هستند که به یکباره نام آنها بعنوان دبیران برخی احزاب و تشکلات در فضای استان مطرح شد!

احزاب مورد اشاره که عمدتا طی یکسال و نیم اخیر به جهت حضور در رقابت های درونی جناحی شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب خوزستان بوجود آمدند و فاقد هرگونه کارآیی دیگری در فضای سیاسی استان بوده اند، به نظر میرسد فاقد مشروعیت و مقبولیت لازم برای تعیین تکلیف جهت عموم جامعه اصلاحات اهواز با پیچیدگی های خاص خود باشند.

آسیب قضیه آنجاست که این تشکلات و احزاب موسوم به تک نفره که همگی پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر دارای شعبه استانی در خوزستان شدند، اکثرا با لابی یکی از اعضای انجمن اسلامی معلمان استان شکل گرفته و به شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب خوزستان تحمیل شدند، و شاید به همین دلایل نیز در حال حاضر بیش از آنکه داعیه دار مناسبات اصلاح طلبانه باشند، رو بسوی اهداف فردی دارند، و بیش از آنکه خود را وام دار جریان اصلاحات بدانند، خود را مدیون فرد معرف خود به تشکیلات مرکزی در تهران بشمار می آورند!

از سوی دیگر بخشی از فعالین سیاسی اصلاح طلب نیز اعتقاد دارند حضور متولیان احزاب تک نفره در ترکیب هیات رئیسه شورای جدید سیاستگزاری بیش از آنکه با هدف تاثیر گذاری بر انتخابات شورای شهر آینده اهواز باشد بیشتر با هدف مانور قدرت و انتقام گیری درونی بدلیل کنار گذاشتن متهم اصلی مهندسی نمودن انتخاباتهای مختلف اصلاح طلبان که از قضا شکل دهنده احزاب تک نفره موصوف هم بوده از ریاست انجمن اسلامی معلمان استان خوزستان می باشد که چندی پیش نتوانست سیطره طولانی مدت خود را بر این انجمن معتبر اصلاح طلب استان مجددا استمرار ببخشد!

در مجموع باید به انتظار نشست و دید که آیا اکثریت اصلاح طلبان اهواز طی روزهای آینده تن به تصمیمات این هیات رئیسه ناشناخته برای عموم اصلاح طلبان استان و فعالین سیاسی با سابقه اهواز خواهند داد یا حساب خود را از تصمیمات متولیان این احزاب تک نفره و تازه تاسیس برای کل اصلاح طلبان جدا خواهند کرد!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.