رئیس سازمان صنعت ٬ معدن و تجارت خوزستان:

نانوایان استان خوزستان تخلفات زیادی در قیمت و کیفیت دارند

مهندس حسن زاده: با توجه به اینکه نرخ نان از سال ۹۳ به بعد تغییری نداشته لذا تعدادی از نانوایان مبادرت به کم فروشی می نمایند که در همین راستا پرونده هایی برای افراد متخلف در زمینه کم فروشی تشکیل و به اداره کل تعزیرات حکومتی خوزستان ارسال گردیده تا متناسب با میزان تخلف صورت گرفته به پرونده آنها رسیدگی و رای لازم صادر گردد

خورنا|احمدرضارستمی: مهندس حسن زاده رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان با بیان اینکه بیشترین تخلفات کشف شده توسط بازرسین در حوزه های گندم ٬ آرد و نان می باشد در خصوص یارانه پرداختی دولت به این حوزه ها اظهار کرد: یکی از راههای جلوگیری از تخلفات در بخش آرد و نان واقعی کردن قیمتها، متناسب با هزینه ها است زیرا جرائم در نظر گرفته اثرات بازدارنده مورد نظر را نداشته است.

وی افزود: بازرسی از تولید کنندگان حوزه آرد و نان بخصوص نانوایان بصورت ویژه صورت می گیرد زیرا نان یک کالای مهم و استراتژیک و قُوت غالب مردم می باشد و ما مکلف هستیم با تخلفاتی که در این زمینه صورت میگیرد بشدت و بدون اغماض برخورد کنیم .

مهندس حسن زاده گفت: با توجه به اینکه نرخ نان از سال ۹۳ به بعد تغییری نداشته لذا تعدادی از نانوایان مبادرت به کم فروشی می نمایند که در همین راستا پرونده هایی برای افراد متخلف در زمینه کم فروشی تشکیل و به اداره کل تعزیرات حکومتی خوزستان ارسال گردیده تا متناسب با میزان تخلف صورت گرفته به پرونده آنها رسیدگی و رای لازم صادر گردد.

وی در خصوص نحوه برخورد با واحدهای نانوایی متخلف در سطح استان خاطر نشان کرد: اگر نانوایی مشخص گردد که آرد یارانه ای دریافتی را بجای پخت و عرضه به مردم بصورت خارج از شبکه و آزاد فروخته باشد، با این تخلف برخورد و در صورت لزوم از سهمیه آرد متخلف کسر خواهد شد.

ایشان همچنین اظهار داشت: در مقابل اگر مردم از عملکرد نانوایان راضی باشند و آنها مقررات را رعایت نمایند به تناسب فعالیت مطلوب خود و از طرق مختلف از جمله افزایش سهمیه آرد یارانه ای مورد تشویق قرار می گیرند.

حسن زاده ادامه داد: به رغم هماهنگ بودن کارخانجات آرد با سیاستهای دولت محترم و سازمان صنعت ٬ معدن ٬ تجارت چنانچه کارخانه ای کیفیت و قیمت مورد انتظار را رعایت ننماید بر حسب قوانین و مقررات و مطابق تخلف صورت گرفته با آن واحد رفتار خواهد شد که در این خصوص خوشبختانه کارخانجات تولید آرد استان کمترین تخلفات را داشته اند و بیشترین تخلفات مربوط به نانوایان بوده است.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت گفت: یکی از عوامل تخلف در این رسته شغلی عدم همخوانی هزینه ها و درآمدهای نانوایان می باشد که می بایستی تدابیر لازم در این زمینه اندیشده شود البته این بدان معنی نیست که نانوایان کم فروشی یا گرانفروشی داشته باشند.

حسن زاده فعالیت واحد های نانوایی غیر مجاز را از دیگر از عوامل زمینه ساز تخلفات در این رسته عنوان کرد و در پایان افزود: وجود واحد های نانوایی غیرمجاز فشارهای مضاعفی را به این صنف وارد می نماید و عمده تخلفات هم توسط این افراد صورت می پذیرد که این موضوع واقعیتی انکار ناپذیر بوده که در صدد هستیم با انجام تدابیر لازم و به کمک اتاق اصناف ، اداره اماکن نیرو انتظامی و اتحادیه نانوایان این مشکلات را تا حدود زیادی برطرف نماییم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.