رییس جدید اداره آب و فاضلاب مسجدسلیمان معرفی شد

میثاق حاجتی / خورنا: با حضور مهندس قنبری معاون مدیرکل آب و فاضلاب خوزستان مهندس مهدی زاده به عنوان سرپرست جدید اداره آبو فاضلاب مسجدسلیمان معرفی شد.

به گزارش پایگاه خبری خورنا پیش از این منوچهر شریف پور عهده دار این سمت بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.