برترین های هفته دوم دورگروهی لیگ برتربسکتبال ایران

داکوان کوک امتیازآورترین و موثرترین بازیکنان هفته دوم دورگروهی لیگ برتر بسکتبال ایران شد.
مهدی چاروسائی|خورنا: هفته دوم از دورگروهی لیگ برتر بسکتبال ایران برگزارشدکه درنهایت تیمهای دانشگاه آزاد،شهرداری اراک ،شهرداری تبریز،شیمیدرتهران، توانستن حریفان خودراشکست دهند در پایان هفته دوم دورگرهی، بهترین بازیکنان رقابت‌ها از نظر مهارت‌های فردی مشخص شدند که به شرح زیر هستند:
امتیاز:
داکوان کوک ازشیمیدر تهران ۳۶امتیاز
تاثیرگذاری:
داکوان کوک از شیمیدر تهران تاثیر گذاری ۳۰
ریباندر:
اصغرکاردوست از شهرداری اراک وکیوان ریاحی ازشیمیدرتهران ۱۲ریباند
پاس منجر به گل:
محمدعلی قدرتی از لوله آ. اس شیراز۶پاس منجر به گل
توپ ربایی:
آرن داوودی از شهرداری اراک وعلی باهران از دانشگاه آزاد ۵توپ ربایی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.