اعضای ستاد انتخابات شهرستان بهبهان منصوب شدند

خورنا- علی مظفری فرماندار و رییس ستاد انتخابات شهرستان بهبهان طی احکام جداگانه‌ای اعضای ستاد انتخابات این شهرستان را منصوب کرد .
احکام صادره به شرح ذیل صادر شده است :
حمید رضا ورزشی جانشین ریس ستاد انتخابات

عباس حسینی پور عضو و دبیر ستاد انتخابات

وحید کریم پور عضو و ریس کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات

محسن کاظمی عضو و ریس کمیته انتظامی ستاد انتخابات

سید امین موسوی اصل عضو و ریس کمیته آموزش ستاد انتخابات

نصر الله پیدایش عضو و ریس کمیته پشتیبانی و مالی ستاد انتخابات

مسعود متولی مسئول کمیته حقوقی ستاد انتخابات

مصطفی اسماعیلی عضو و ریس کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد انتخابات

ناصر مهیاری عضو و ریس کمیته فن آوری ستاد انتخابات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.