برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان آغاجاری

اسداله ترحم ٫ خورنا –  به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آغاجاری ، جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان به ریاست مهندس عیدانی فرماندار و با حضور دیگر اعضاء در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه فرماندار پیرامون مواد مخدر و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص آسیب های اجتماعی مواد مخدر و در اولویت قرار دادن فرمایشات ایشان و مضرات مواد مخدر ایراد سخن فرمودند و در ادامه سایر اعضای جلسه نظرات خود را بیان نمودند.

در این جلسه مقرر شد ادارات عضو شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان عملکرد یکساله خود در مبارزه با مواد مخدر  را به فرمانداری اعلام نمایند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.