گزارش تصویری نشست هم اندیشی دولت ٬ سمن ها٬ دانشگاه و رسانه با مبحث ریزگردها و راهکارها در اهواز/ تمرین دموکراسی بر روی صندلی داغ!!

خورنا| احمدرضارستمی: اولین نشست هم اندیشی دولت ٬ سازمانهای مردم نهاد ٬ دانشگاه و رسانه با مبحث ریزگردها و راهکارها با حضور استاندار خوزستان ٬ مسئولین ادارات اجرائی زیربط ٬ اساتید دانشگاهها ٬ اعضای سمن های محیط زیستی خوزستان ٬ اهالی رسانه ها و احاد مردم در تالار مهتاب کتابخانه مرکزی اهواز برگزار شد و در این مراسم پس از ایراد سخنرانی ها و بیان دیدگاهها و نظرات مسئولین در باب عوامل و علل بروز این معضل و ارائه راهکارهایی که در دست اقدام میباشد در نهایت شرکت کنندگان این جلسه با طرح پرسشهایی صریح و بی پرده و گاه گلایه آمیز از دست اندرکاران امر در نهایت خواستار جوابهای روشن و دقیق مسئولین در این زمینه شدند و استاندار و سایر مسئولین هم با قرار گرفتن در صندلی داغ پاسخگویی به ارائه جوابهایی در این مسئله پرداختند و بدین ترتیب صحنه هایی از دموکراسی و تقابل مطالبه گری شهروندی و پاسخ گویی مسئولین را در چهار چوب یک سازمان مردم نهاد به نمایش گذاشتند.

تصاویر:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.