پاکسازی زباله ها در ورودی رامهرمز از جاده شهرستان هفتکل +تصاویر

فرشیدفرجی -خورنا دادستان رامهرمز ازپاکسازی زباله هادر ورودی شهرستان رامهرمز خبر داد .

به گزارش خورناعلیرضا قاسمی نژادطی گفتگویی باخبرنگارخورنا درامهرمز اظهارداشت: با توجه به شیوع بیماری سالک در استان خوزستان و اینکه طبق

بررسیهایی که صورت گرفته علت شیوع این بیماری تجمع سگهای ولگرد در محل زباله ها ست و از آنجا که ورودی رامهرمز از طرف شهرستان هفتگل با

انباشت زباله و تجمع سگهای ولگرد محلی برای شیوع این بیماری شده بود و با عنایت به مطالبات مردم شهید پرور شهرستان رامهرمز و جهت جلوگیری

از شیوع این بیماری خطرناک و تهدید بهداشت عمومی و پیشگیری از وقوع جرم این دادستانی از باب مدعی العموم وارد عمل شده و شهرداری و

شبکه بهداشت و راه و شهرسازی و راهداری را مکلف کرد تا این مشکل را مرتفع کنند که با حمایتهای امام جمعه شهرستان و فرماندار و مساعدت

دیگر ادارات مرتبط خوشبختانه مشکلی دیگر از مشکلات شهرستان رامهرمز مرتفع گردید.

وی در ادامه افزود امید است همه مسئولین محترم رامهرمز با همدلی و همکاری در خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم رنج کشیده رامهرمز تلاش مجدانه داشته باشند.

تصاویرقبل وبعد ازپاکسازی:

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.