سرپرست معاونت اقتصادی استانداری: ضریب مشارکت اقتصادی در استان خوزستان پایین است

خورنا | احمدرضارستمی: در جلسه بررسی بورس استان خوزستان که روز چهارشنبه ٢٧ بهمن در سالن شهید رجایی استانداری خوزستان برگزار شد دکتر بحرینی معاونت اقتصادی استاندار خوزستان گفت: همه استحضار دارند که نقطه مطلوب تلاشهای همه دولت ها وفاق اقتصادی و معیشتی مردم را به دنبال دارد و دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی یکی از دغدغه های اصلی دولت ها محسوب میشود.

وی افزود: رشد و توسعه اقتصادی محقق نخواهد شد مگر با سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه ها که این مهم نیازمند وجود یک سری از زیر ساختها و الزامات است که با توجه به شرایط خاص جغرافیایی استان و وجود پتانسیل های فراوان در بخش صنعت ، کشاورزی ، گردشگری و میراث فرهنگی و نیز دارا بودن منابع عظیم نفت ، گاز و پتروشیمی که خوزستان را به عنوان یک استان ممتاز و خاص معرفی کرده است ولی متاسفانه شاهد هستیم با وجود تمام این مزایا ضریب مشارکت اقتصادی در استان خوزستان پایین است و بر اساس آمار و ارقام ۹.۳ درصد نسبت به میانگین کشوری نرخ مشارکت اقتصادی پایین تری داریم.

سرپرست معاونت اقتصادی استاندارخوزستان تصریح کرد: جمع آوری سرمایه خُرد و تبدیل آنها و استفاده بهینه از این سرمایه ها یکی از دلایل اصلی شکل گیری سازمان بورس و اوراق بهادر بوده که در استان خوزستان هم سازمان بورس و اوراق بهادار شکل گرفته است ٬ ولی عملکرد شرکت ها در خوزستان و ورود آنها به این سازمان نسبت به کشور در شرایط نامطلوبی قرار دارد.

وی بیان داشت: از ٣٧ صنعت کشور فقط ۶ شرکت از استان خوزستان در بورس و فرار بوس پذیرفته شده است که در زمینه های محصولات شیمیایی، املاک ٬ شرکتهای سیمان، محصولات فلزات اساسی، آهن ٬ گچ و سایر محصولات فعالیت دارند.

بحرینی در پایان اظهار داشت: رتبه ما در کل کشور با وجود ۱۶ شرکتی که در سازمان بورس و فرابورس ثبت شده است ششم است و استان های تهران با ١٧١ شرکت، اصفهان ۴۵ ، قزوین ٢۵ ، خراسان ۲۶ ، فارس٢٣ و آذربایجان شرقی با ١٧ شرکت ، در رتبه های بالاتر قرار دارند که استان خوزستان علیرغم این همه پتانسیلها و شرکت های عظیم که قابلیت ورود به سازمان بورس را دارند همانطور که ذکر شد دارای رتبه ۶ کشور است ، با توجه به اینکه خوزستان به لحاظ GDP رتبه دوم کشور است .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.