مسئولان کمیته های انتخاباتی شهرستان دزفول معرفی شدند

خورنا -حبیب اله آصفی در گفت و‌گو با خبرنگارمااظهار کرد: امیر عیسی زاده بعنوان رئیس ستاد انتخابات شهرستان دزفول تعیین شده است.

وی افزود: آقایان محمدعلی هدایت بعنوان دبیرستاد وعبدالنبی درویش جواد بعنوان مسئول کمیته حراست و استعلامات در ایام انتخابات فعالیت خواهند کرد.

فرماندار ویژه دزفول همچنین بابیان اینکه محمدحسین پورکیانی نیز بعنوان مسئول کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی در ایام انتخابات خواهد بود، گفت: مرتضی جودی عهده دار کمیته امنیتی،سیدعلی پژمان مسئول کمیته پشتیبانی، محمدجوهری مسئول کمیته فناوری و سیدحمید انوشه نیز عهده دار کمیته انتصابات شهرستان درزمان انتخابات هستند

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.