بازدید مشاور وزیر کشاورزی از مراکز خدمات و کارگاه های بسته بندی خرما در آبادان

خورنا –

بازدید مشاور وزیر کشاورزی از مراکز خدمات و کارگاه های بسته بندی خرما در آبادان
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبادان در ایام الله دهه مبارک فجر مشاور وزیر و مدیر کل امور استانهای وزارت جهاد کشاورزی از مراکز جهاد کشاورزی شهرستان آبادان و کارگاه های سنتی بسته بندی خرما بازدید کرد.
محمود فتاح الجنان به منظور پیگیری وضعیت مراکز خدمات مدیریت جهاد کشاورزی آبادان و پرسنل مستقر در روستاها از این مراکز بازدید و وضعیت پهنه بندی کارشناسان جدید الاستخدام را در گفتگو با کارشناسان مورد بررسی قرار داد.
همچنین مدیر کل امور استانها در این سفر از وضعیت کارگاه های بسته بندی سنتی خرما در آبادان بازدید کرد.
فتاح الجنان ضمن اشاره به اینکه استان خوزستان و شهرستان آبادان از قطب های تولید خرما در کشور است گفت: توجه به صنعت بسته بندی میتواند باعث رونق تولید شود و در نهایت صادرات محصولات را افزایش میدهد لذا وجود صنعت بسته بندی و فرآوری در شهرستان ضروری است .
همچنین کارشناسان مراکز در این سفر از نحوه فعالیتهای ترویجی و نواقص مراکز خدمات با فتاح الجنان به گفتگو پرداختند که در نهایت ایشان قول پیگیری برطرف شدن کمبودهای مراکز خدمات را داد.
گفتنی است در حال حاضر ۶ مرکز بسته بندی فعال خرما و سه مرکز خدمات کشاورزی در آبادان وجود دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.