مطالبه گری شهروندی از حرف تا عمل به قلم حسین قنبری

میثاق حاجتی / خورنا: آگاهان خواستها و مطالبات مردم را در یک رهگذر تاریخی و زمانی از سطح جامعه و خدمات و امکانات را تعبیر به مطالبه گری مینمایند.

 

IMG-20170207-WA0032

 

ریشه این خواستها باز میگردد به نیاز بشر در هنگامه ای که به این نکته اساسی در یکجا نشینی پی برد که با هم بودن و زندگی جمعی یکسری پیش نیازهایی برای ادامه زندگی و هر چه بهتر کار کردن این نظام جمعی نیاز دارد.

جمع شدن انسانها حول جوامع انسانی باعث بوجود آمدن یکسری از نهادها در جامعه مدنی گردید که در طول تاریخ و فرآیند تاریخی و پس از رشد و تحول و تفویض اختیار تبدیل به بازوان توانمند یک جامعه در جهت خدمت به آن جامعه انسانی و اهداف مورد نیاز آن مردم گردید.

مثال بارز آن را میتوان در نقش شهرداریها و شوراهای شهر و کلیه ادارات و ارگانهای خدماتی در دست دولت اشاره نمود که با انتخاب مردم از مردم این خدمات تخصصی را به مردم ارایه میدهند.

مطالبه گری به عبارتی اینگونه توضیح داده میشود که خواستهای مردم از نهاده های خدماتی جامعه را تعبیر به مطالبه گری مینمایند .یک وجه و زاویه از مطالبه گری در رهگذر تاریخ , تبدیل به وظایف محوله گردید و سپس تبدیل به قانون برای هر دستگاه خدماتی شد.

اما متاسفانه امروزه و در جامعه شهری مانند مسجد سلیمان , کمبود اطلاع رسانی و آگاهی رسانی در جهت این خدمات باعث گردیده مردم این شهر و دیار کمتر با علم به دانستن حقوق شهروندی خود وارد عرصه مطالبه گری شهروندی گردند.

نبود سازمانهای مردم نهاد در جهت کاربردی تر کردن نیاز مردم به دانستن و عدم آگاهی رسانی بنا به علل متفاوت از جمله عواملی است که باعث ندانستن حقوق شهروندی و حقوقی میگردد که با علم به دانستن این آگاهی ها میتوان برخی واحد های خدماتی را به چالشی عمومی کشاند.

لازم به ذکر است مطالبه گری به معنی عام تر عبارتست از احساس نیاز از مردم و پاسخگویی از جانب متولیان امر .

اگر حقوق شهروندی را به مانند یک پازل از یکسری قطعات کوچکتر تصور کنیم , که از در کنار هم قرار دادن این قطعات کوچک , پازل ما شکل میگیرد , با بسط آن به یک جامعه و خواستها و مطالبات مردم متوجه خواهیم شد که هر یک از ما قطعات این پازل هستیم که همان زندگی شهری است و چیزی که به این جامعه هدف و معنایی در خور در جهت پیوند اجزا میدهد همان مطالبه گری است بر مبنای خواستها و نیازهای مردمی که در این جامعه شهری یا روستایی یا یک کشور با هم مشترکاتی دارند.

اندیشمندان مطالبه گری شهروندی را از حقوق اولیه و ابتدایی هر جامعه مدنی میدانند که در آن مردم بر مردم حکومت میکنند و جایگاه مردم و مردم محوری در مطالبه گری جایگاه ویژه ای بر مبنای درک نیازهای جامعه و سپس حل کردن آنها با ابزارها و روشهای قانونی است.

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تا به اکنون که نظام اسلامی در اوج قدرت منطقه ای و جهانی قرار دارد با توجه به ریشه کن کردن بی سوادی در کشور و فراهم آوردنتحصیلات عالی برای هر یک از شهروندان این مرز و بوم و بالا رفتن آگاهی و سطح سواد,دانش,ببینش و بصیرت و با توجه به شبکه های مجازی برای انتقال ساده اطلاعات باز بعضا مشاهده میگردد که افراد به سادگی از کنار مطالبات مردمی و عمومی میگذرند و حاضر نیستند که به عنوان یک فرد و به نمایندگی از جامعه و همفکران خود قدمی موثر جهت این معضلات و مشکلات شهری بردارند و بی تفاوت از کنار این مطالبات که میتوانند راه و طریقی نودر مطالبه گری شهروندی باشند ،میگذرند.

امید است که با یاری و مشارکت عمومی شهروندان شهری آباد و پویا داشته باشیم.و فرهنگ مطالبه گری را بیش از پیش جدی گرفته و از ان در جهت رسیدن ب انچه ک حق تک تک شهروندان نجیب مسجد سلیمان است بهره مند شویم.

والسلام علیکم حسین قنبری

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.