معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان: عدم رضایت مندی اجتماعی در سطح استان به کمبود اعتبارات و بودجه مربوط نیست

IMG_۲۰۱۷۰۲۰۶_۲۲۰۴۳۲خورنا | احمدرضارستمی: دکتر علی حسین حسین زاده سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری در مراسم تجلیل از پرستاران نمونه استان خوزستان که در تالار شهدای دانشگاه جندی شاپور اهواز برگزار شده بود گفت: ‌ برای حل مشکلات موجود در جامعه چهار راهبرد و استراتژی در استانداری خوزستان به کار گرفته شده است که افزایش سطح رضایت اجتماعی یکی از این برنامه های مدنظر می باشد که به جامعه پزشکی و پرستاران مرتبط است و امیدواریم با اتخاذ تصمیمات مناسب در این زمینه شاهد بهبود وضعیت پرستاران در سطح استان باشیم.

حسین زاده اظهار کرد: متاسفانه تحقیقات به عمل آمده نشان میدهد که میانگین رضایت اجتماعی در سطح استان خوزستان تا حدودی از سطح کشوری پایین تر است، به عبارتی دیگر اثر بخشی طرح ها و اقدامات انجام شده در سطح استان خوزستان تا حدودی پایین است که همین امر باعث کاهش سطح رضایت اجتماعی در استان می شود.

وی ادامه داد: بنابراین یکی از راهبردهای مهم مدنظر، افزایش سطح رضایت اجتماعی است که امیدواریم در همین راستا بتوانیم با انجام برنامه ریزی هایی مناسب، سبب ارتقاء این شاخص شده، البته باید در نظر داشت که میزان رضایت مندی در ارتباط با جامعه پزشکی و پرستاری با مردم، دو جانبه می باشد که این موضوع برای ما نیز اهمیت دارد.

وی اذعان کرد: یکی از موارد مطرح در خصوص پایین بودن رضایت اجتماعی در همفکری ها با نخبگان حوزه های مختلف در اتاق فکری که در این زمینه تشکیل شد عدم تخصیص بودجه بود، این درحالی است استان خوزستان در تخصیص بودجه میزان قابل توجهی را دریافت می کند و در این زمینه جزء پنج استان اول بوده است بنابراین به نظر می رسد این عدم اثر بخشی که به دنبال آن عدم رضایت مندی را به دنبال دارد، به اعتبارات و بودجه مرتبط نیست.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری در پایان گفت: امیدواریم با تشکیل این اتاق فکر و بررسی عمیق سایر علل، زمینه ای فراهم شود تا با توجه به اقدامات انجام شده در جامعه، سطح رضایت اجتماعی افزایش پیدا کند و مطمئناً شناخت دقیق مشکل به رفع این مسئله کمک می کند و به تبع آن سطح رضایت اجتماعی در کار کنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و قشر پرستاران نیز افزایش پیدا میکند .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.