کمپین سنجش سلامت در شهرستان امیدیه برگزار شد.

اسداله ترحم / خورنا – به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان امیدیه روز یکشنبه ۱۷ بهمن ماه کمپین سنجش سلامت جهت جوانان اصناف وصنوف توسط واحد جوانان ونوجوانان مرکز بهداشت شهرستان درسالن اجتماعات این مرکزبرپا شد.

دراین کمپین برای گروه سنی جوانان شناسنامه سلامت تکمیل شدوآموزش لازم درخصوص اهمیت سلامت جوانان وجایگاه سلامت این گروه سنی داده شد. ومکمل ویتامین د۳ جهت افراد شرکت کننده توزیع گردید وهمچنین درخصوص سایت مطالب آموزشی جوانان ( پیشگیری ازرفتارهای پرخطر – ازدواج سالم – تغذیه مناسب …) ونصب اپلیکیشن آموزشی بر گوشی اطلاع رسانی شد ودرپایان پکیج های آموزشی درخصوص فواید ازدواج سالم دربین جوانان توزیع گردید .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.