قطع و وصل مکرر شبکه دیجیتال در باغملک و حومه

خورنا – قطع و وصل مکرر شبکه های دیجیتال و اینترنت در شهرستان باغملک و حومه

رسانه های اجتماعی و قدرت نفوذی که نادیده گرفته می شوند.

۵۹۳۴۳۰

شاید بتوان گفت حضور رسانه های اجتماعی و قدرت یافتن آن ها خود نوعی ابزار نفوذ است. ابزاری که با تصاویر و بیان جملات در ذهن مخاطب خود نفوذ کرده و فاصله ی او را از واقعیت های جامعه بیشتر نموده است، درست مثل همان سیب که ظاهری زیبا دارد اما در باطن با تفکرات هدفمند به دنبال تغییر اولویت ها و ارزش های افراد جامعه است.

از هنگامی که شبکه های دیجیتال در شهرستان باغملک و حومه بخصوص بخش قلعه تل و دهستان منگشت راه اندازی شده همیشه با نواقصی روبه رو بوده اند به طوری که از آن جمله قطع و وصل شدن مکرر را می توان ذکر کرد، که بی شک این امر در طولانی مدت موجبات دلسردی مردم از رسانه ملی را در پی خواهد داشت.

رسانه ملی که منبع اطلاعات موثق وخبرهای روز کشورمان میباشد نباید با چنین مشکلی مواجه باشد، رسانه ای به مانند پل ارتباطی قوی میان مردم و مسائل روز جامعه است و باید این مشکل از طرف مسولین مربوطه مورد توجه جدی قرار بگیرد.

نفوذ الزاما سیاسی نیست نفوذ فرهنگی و رخنه کردن در اعتقادات نیز از جمله اهداف دشمن امروزی می تواند باشد.

شبکه های دیجیتال برنامه های متنوع وآموزنده ای دارد و رضایت شهروندان را همیشه به دنبال داشته است و از سوق دادن به سمت رسانه های بیگانه جلوگیری کرده است، پس باید به این موضوع چالشی و ناهنجاری مخرب به طور جدی نگاه کرد قبل از این که جوانان و ذخایر انقلاب اسلامی را خدای ناکرده به ورطه نابودی بکشاند.

لذا از مسئولین مربوطه انتظار می رود که این مشکل را حل نموده تا دیگر چنین نواقصی را در سطح شهرستان نباشیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.