پایان مرحله گروهی مسابقات والیبال باشگاه های بندرماهشهر

خورنا -مسابقات والیبال باشگاه های بندرماهشهرکه باشرکت  ۹ تیم از ابتدای بهمن ماه سال جاری شروع شده بود پس از انجام ۲۰ بازی وصعود ۴ تیم پتروشیمی  بندرامام  و شهرداری بندرماهشهر و پتروشیمی مارون و پتروشیمی رازی امروز  ۱۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۵ به پایان رسید.

انجام مسابقات نیمه نهایی و رده بندی و فینال هفته آینده ادامه خواهدیافت ، و دیدار پایانی روز جمعه مصادف با یوم الله ۲۲ بهمن و ازساعت  ۱۹ آغاز تا چهره تیم قهرمان مشخص شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.