سهم ٩ درصدی فعالین سیاسی عرب استان در شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی خوزستان!

خورنا- سرویس سیاسی: برگزاری اولین کنگره استانی حزب کارگزاران سازندگی استان خوزستان که با تاخیر زیاد نسبت به سایر استانها و با عدم فرستادن عضوی شاخص از سوی مرکزنشینان این حزب جهت برگزاری این مراسم همراه بود، در پایان فقط ٩ درصد از ظرفیت اعضای شورای مرکزی این حزب در خوزستان به فعالین سیاسی عرب استان اختصاص یافت!

این موضوع که با واکنشهای زیادی در بین فعالین سیاسی خوزستان بهمراه بوده و اما و اگرهای بسیاری را در پی داشته است و مشخص نیست این اتفاق ادامه فعالیت این حزب در خوزستان را با چه چالشهایی جدی مواجه خواهد ساخت!
گفتنی است تا پیش از برگزاری این کنگره، جاسم اژدری عضو شورای شهر کوت عبدا.. و علی حزباوی مدیر اداره آبفار خرمشهر و سوسن شرهانی استاد دانشگاه و عبدا.. عکرش بازنشسته آموزش و پرورش، چهار عضو عرب از بیست و یک عضو شورای مرکزی این حزب در استان خوزستان بودند که با کناره گیری اعتراض آمیز جاسم اژدری و علی حزباوی دو تن از اعضای عرب مرکزیت این تشکل در خوزستان تعدا آنان از چهار عضو به دو عضو تقلیل یافت.
لازم بذکر است علت استعفای این دو فعال سیاسی نیز اعمال نفوذ و دخالت یکی از اعضای اصلی انجمن اسلامی معلمان خوزستان در مهندسی نمودن انتخابات درون حزبی سال گذشته عنوان می شود!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.