جامعه فرهنگی ونقش بی بدیل سیاسی

خورنا -غلام عباس کاظمی-معلم علاوه برنقش اساسی خودیعنی آموزش وتربیت بلحاظ جایگاه اجتماعی اش به فعالی موثردر حوزه سیاست تبدیل شده است. جامعه فرهنگیان از نظر اینکه گروه مرجع و قابل اعتماد برای سایر اقشار جامعه هستند در شناسایی و معرفی کاندیدای اصلح و در بعد حضور واجرای درهرانتخاباتی نقش کلیدی دارند.

خورنا -غلام عباس کاظمی-معلم علاوه برنقش اساسی خودیعنی آموزش وتربیت بلحاظ جایگاه اجتماعی اش به فعالی موثردر حوزه سیاست تبدیل شده است. جامعه فرهنگیان از نظر اینکه گروه مرجع و قابل اعتماد برای سایر اقشار جامعه هستند در شناسایی و معرفی کاندیدای اصلح و در بعد حضور واجرای درهرانتخاباتی نقش کلیدی دارند.
موضوع انتخابات به ویژه انتخابات شورای اسلامی شهروروستاکه هر ۴ سال یک بار در جامعه ما مطرح می شود دارای ابعاد گوناگون و مهمی است . نقش فرهنگیان و معلمان در این انتخابات از جهات مختلف مهم و راهبردی است ضمن آن که آنان غالبا به عنوان عوامل اجرایی و نظارتی نقش اصلی را دارند و این حضور در ” سلامت انتخابات ” مهم است به این دلیل که معلمان در مقایسه با سایر گروه ها و اقشار ” گروه مرجع ” هستند و سلامت نفس و صداقت آنان برای همه قابل قبول و پذیرفتنی است . از طرفی ” انتخابات ” یک فرصت مهم و طلایی برای طرح مطالبات در سطوح مختلف ازسوی جامعه فرهنگیان و معلمان و نیز ارائه برنامه و راهکار به کاندیداها برای توجه بیشتر و اساسی تر به مشکلات این دستگاه بزرگ و مولد است .
بی شک انتخابات یکی از ارکان ایجاد مردم سالاری و جامعه مدنی به شمار می آید. فرهنگیان به عنوان پشتوانه واقعی نظام در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مربوط به انتخابات سهیم بوده و باعث برهم زدن بسیاری از تحلیل های سیاسی داخل و خارج منطقه خواهند بود .
فرهنگیان همچنین در تبیین شرح وظایف ملت و آگاهی رساندن به عموم در خصوص هر دوره انتخابات نقش آفرین هستند. آنان می توانند با روشنگری خود در سر کلاس های درس و تجمعات قانونی و تبلیغاتی رسمی مردم را به عنوان ولی نعمتان جامعه اسلامی از سوابق و صلاحیت های کاندیداهای مورد تأیید هیئت های اجرایی و نظارت روشن کرده و تفهیم نمایند.
به واقع می توان گفت که فرهنگیان تاثیر گذارترین قشر در عرصه انتخابات هستند. حضور فرهنگیان در عرصه انتخابات رامی توان اینگونه ترسیم کرد:
– حضور ازبعداجرا: در تمامی ادوار و انتخابات بعد از انقلاب فرهنگیان در صف اول عوامل اجرایی بوده و بر همگان آشکار است که مسئولان اجرایی کشور بدون حضور معلم و مدرسه قادر به برگزاری صحیح انتخابات نخواهند بود.
اما متاسفانه این نقش مهم در هیاهوی انتخابات گم شده و در پایان با توجه به اهمیت موضوع آنچه که توقع معلمان است حتی در قالب یک خسته نباشید ساده هم مورد غفلت قرار می گیرد.
– حضور ازبعد مشارکت سیاسی : در زمان انتخابات و هیاهوی رای گیری نقش معلمان در تعیین انتخاب اصلح بسیار مهم است. بسیاری از مردم عادی تعیین اصلح را مشروط به تایید قشر فرهنگی به عنوان گروه مرجع دانسته و انتخاب خود را به انتخاب فرد فرهنگی منوط می دانند. این در حالیست که چند صباحی است بحث رای فروشی و نان به نرخ روز خوردن در بسیاری از شهرهای ما تبدیل به عادت شده است.
– حضور فرهنگیان به عنوان کاندیدا: در بسیاری از انتخابات بالاخص مجلس وشورا حضور فرهنگیان به عنوان کاندیدا به وضوح دیده می شود. شاید در هر شهری بسیاری از کاندیداهای معرفی شده از قشر شریف فرهنگی بوده و در نهایت شمار زیادی از منتخبین نیز از دل این قشر خدوم منتخب باشند.

سخن پایانی اینکه ، نقش فرهنگیان در توسعه مشارکت سیاسی نقش بی بدیلی است ، و باید به موازات حضورهمیشگی آنان در تمام صحنه های مهم انقلاب وتوجه آنان به آینده شهروکشور، به رفاه ومعاش آنان نیز توجه شود ودرمسیر ایجاد آرامش و امید و امنیت در جامعه با حضور فرهنگیان گام برداشت.
غلام عباس کاظمی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.