کمک ۲ میلیارد ریالی یک خیر جهت آسفالت محوطه فرودگاه دزفول

خورنا -نماینده فرماندار دزفول در امور فرودگاه ضمن تایید این خبر به خبرنگار ماگفت : آسفالت محوطه اداری فرودگاه دزفول با کمک ۲ میلیارد ریالی اقای ساکی انجام شد.

فرهاد جاموسی اظهار داشت : آسفالت محوطه اداری فرودگاه امروز انجام و به پایان رسید.

وی افزود : به دلیل کاربری نظامی فرودگاه دزفول، فرودگاه دزفول دارای ردیف بودجه دولتی نیست لذا کمک خیرین برای تجهیز فرودگاه دزفول لازم است و از خیرین تقاضا داریم جهت تجهیز فرودگاه به اتوبوس و سایر لزومات کمک کنند.

جاموسی افزود : جا دارد از پیگیری های مهندس آصفی فرماندار ویژه شهرستان دزفول و دکتر مخبر جهت پیگیری مشکلات فرودگاه تشکر و قدردانی کرد.
آقای ساکی خیر دزفولی مبلغ ۲ میلیارد ریال جهت آسفالت محوطه فرودگاه دزفول کمک کرد.
دزآوان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.