هوای دزفول ۱۰ برابر حد مجاز آلودگی از جنس غبار پیدا کرد

خورنا -فرهاد قلی نژاد رییس اداره حفاظت محیط زیست دزفول در این خصوص گفت: میزان ریزگردها به بیش از ۱۰برابر استانداردهای محیط زیست در روز پنجشنبه ۱۴بهمن ماه رسید که موجب آلودگی هوای شهرستان دزفول و کاهش میدان دید شد.
رییس اداره حفاظت محیط زیست دزفول همچنین گفت: وقوع پدیده و آلودگی ریزگردها یک نشانه روشن در استفاده غیر اصولی از منابع و مدیریت غلط محیط زیست و عدم توجه به توسعه پایدار و بیابان زدایی در خاورمیانه است و حل بحران آلودگی ریزگردها در داخل کشور نیازمند همکاری و همراهی وزارتخانه های مرتبط و در سطح منطقه ای نیازمند همکاری های کشور های منطقه خاورمیانه بویژه کشورهای دارای کانون ریزگردها و همچنین کشورهای موثر در مدیریت منابع آبی است.
شایان ذکر است ریزگردها و آلودگی هوای ناشی از آن هم از منابع و کانون های داخلی و هم از کانون های خارجی ایجاد و منتشر می شود.

از عموم شهروندان تقاضامند است در زمان وقوع پدیده گرد و غبار ضمن خودداری از خروج غیر ضروری از منزل از ماسک استاندارد استفاده کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.