تذکر شفاهی نماینده مردم رامهرمز ورامشیر در نطق میان دستوربه رئیس جمهور

فرشیدفرجی-خورنا اقبال محمدیان نماینده مردم رامهرمز ورامشیردرمجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود به رئیس جمهورتذکر شفاهی داد.

به گزارش خورنا محمدیان به رئیس جمهور تذکرداد که اعتبارات خوزستان ۲۰درصد کاهش یافته است در حالی که کل کشور با افزایش ۸درصدی اعتبارات مشابه روبرو بوده است

وی گفت:علارغم دستور وزیر نیرو جهت تامین آب، با بسته شدن دریچه سد خسارت جبران ناپذیری به کشاورزی رامهرمز و رامشیر وارد شد.

ایشان افزودند:لوله های با قدمت بالای ۵۰سال در مناطق رامهرمز و رامشیر دچار پوسیدگی و جاری شدن نفت سیاه در زمین ها شده است.لذا ازآن مقام مسوول تقاضای رسیدگی دارم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.