جریمه بیش از یک میلیارد ریالی قاچاقچی محصولات پتروشیمی در بندر امام

خورنا -مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خوزستان، گفت: توسط شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان ماهشهر، جریمه بیش از یک میلیارد ریالی قاچاقچی محصولات یک شرکت پتروشیمی وصول گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان بنا به گفته رضا سعیدی: گزارشی از سوی گمرک بندر امام خمینی به تعزیرات حکومتی شهرستان ماهشهر رسید مبنی بر اینکه، یک قاچاقجی که اظهار به خروج ۱۵۷۷۰۰۰ پلی وینیل کلراید محصولات شرکت پتروشیمی به ارزش دلاری۱۴۸۳۴۷۲ به خارج از کشور نموده است. در حالی که هیچ کالایی از کشور خارح نگردیده بود.

وی افزود: گمرک بندر امام، طی این گزارش با ذکر بهای تعداد ۶۱۲۰۰ کیسه مربوطه به اظهار نامه ترانزیت جهت رسیدگی به شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان ماهشهر ارسال نمود. که این شعبه پس از استعلامات لازم و شنیدن دفاعیات، شخص قاچاقچی را به مبلغ ۱/۵۳۵/۰۶۰/۷۵۸ ریال جریمه، محکوم نمود، که پس از ابلاغ و بدلیل عدم اعتراض متهم، مبلغ مذکور وصول گردید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.