داریم میریم کتاب بخریم+تصاویر

فرشیدفرجی -خورناپیاده روی باشگاه کتابخوانی تشکوه وکاکایوسف باشعارداریم میریم کتاب بخریم دررامهرمزانجام شد.

 

به گزارش خورنا باهمت باشگاه کتابخوانی تشکوه وکاکایوسف به مربیگری سرکارخانم لیلا مرادیان باهدف ترویج کتاب وکتابخوانی

وباشعارماداریم میریم کتاب بخریم امروزعصر ازاداره فرهنگ وارشاداسلامی رامهرمز به قصد خریدکتاب راهپیمایی کردند.

گفتنی است دراین پیاده روی خانواده اعضاء که دررده سنی کودک ونوجوان بودند فرزندانشان رابه گرمی همراهی کردند.img-20170105-wa0016 img-20170105-wa0017 img-20170105-wa0018 img-20170105-wa0019

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.