سالن جدید بدنسازی پتروشیمی بندرامام با حضور مدیران به بهره برداری رسید+تصاویر

خورنا -سالن جدید بدنسازی پتروشیمی بندر امام در مراسمی به بهره‌برداری رسید.

در مراسمی سالن جدید بدنسازی پتروشیمی بندرامام در شهرک بعثت با حضور مهندس رضا امیری مدیرعامل ورزش دوست پتروشیمی بندرامام و دیگر مدیران پتروشیمی بندرامام و منطقه به بهره‌برداری رسید.

این سالن زیبا از دستگاه های خوبی برخوردار است که میتواند در رشد و توسعه این ورزش در منطقه تاثیر بسزایی داشته باشد.

%db%8c%d8%a7%d9%88%d8%a8%d8%af%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c %d8%a8%d8%af%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d9%85%da%a9%d9%88 %d8%a8%d8%af%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-2-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%b4%d9%87%d8%b1 %d8%a8%d8%af%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c %d8%a8%d8%af%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%87%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.