سالن جدید ورزش های رزمی پتروشیمی بندرامام با حضور مدیران به بهره برداری رسید+تصاویر

خورنا -سالن جدید ورزش‌های رزمی پتروشیمی بندر امام در مراسمی به بهره‌برداری رسید.

در مراسمی سالن جدید ورزش‌های رزمی در شهرک بعثت با حضور مهندس رضا امیری مدیرعامل ورزش دوست پتروشیمی بندرامام و دیگر مدیران پتروشیمی بندرامام و منطقه به بهره‌برداری رسید.

%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d9%85%da%a9%d9%88 %d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-%d8%aa%da%a9%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%aa %d8%aa%da%a9%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%b4%d9%88%d8%b1 %d8%aa%da%a9%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%b4%d9%87%d8%b1

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.