پویایی ومشارکت شهروندان ،فرصتی مغتنم

خورنا – امروزه عملکرد رسانه‌ها درخصوص مدیریت شهری از یک سو منعکس کننده نیازها و تقاضاها و مطالبات مردم است و از سوی دیگر عامل اطلاع رسانی فعالیت‌های انجام گرفته از سوی مدیران شهری است و در میان رسانه هایی که نقش رابط دو سویه‌ی مدیران شهری و شهروندان را ایفا می‌کنند ، رسانه­ های مجازی به دلیل سرعت انتشار، دسترسی آسان، گستردگی مخاطبین و امکان دریافت بازخورد از اهمیت خاصی برخوردارند چه اینکه گسترش روزافزون ضریب نفوذ اینترنت در میان شهروندان نیز انکارناپذیر است.
اما در حوزه شهری تمامی خدمات شهری باید برای رفاه، امنیت و رضایت شهروندان انجام گیرد. همان چیزهایی را که شوراهای اسلامی در هنگام انتخابات و بعد از آنها شهرداران در مراسم معارفه خود وعده دادند مورد مطالبه ساکنین شهر است. نکته‌ی مهم این است که در کنار فعالیتهای فیزیکی، شهرداری‌ها باید شهروندان و فرهنگ آنها را مورد نظر قرار داد و همزمان با توسعه‌ی شهر باید به توسعه‌ی فرهنگ شهرنشینی نیز توجه کنند.
عدم تعامل وهمراهی فرهنگ شهروندی با فعالیتهای عمرانی و خدمات شهری باعث می‌شود شهروندان با شهر احساس بیگانگی داشته باشند و ارتباط مدیریت شهری با شهروندان کم رنگ می‌شود. آگاه بودن مردم از حقوق شهروندی و قدرت تحلیل برنامه‌های شهری، پشتوانه‌ی بزرگی برای مدیریت شهر به شمار می‌آید بخصوص اگر شرایطی فراهم شود که نقد صحیح برنامه‌ها و پروژه‌ها توسط شهروندان به مدیران منتقل شود و با عملی شدن پیشنهادات شهروندان نزدیکی و یکپارچگی با مدیریت شهری را احساس کنند.
یکی از مهمترین ابزارهای ایجاد تعامل و ارتباط سازنده میان شهروندان و مدیران شهری، رسانه‌ها و مخصوصا رسانه‌های تخصصی در حوزه‌ی شهری هستند. رسانه‌هایی که خود را موظف بدانند ضمن آشنایی جامعه با حقوق شهروندی متقابلا با تجمیع مطالبات مردم و انتقال آن‌ها به مدیران شهری و پیگیری آنها، حس تعلق مردم به شهر و حس مسئولیت پذیری شهروندان در قبال مدیریت شهری را تقویت نماید و با نقد منصفانه‌ ، امنیت خاطر شهروندان را از بابت توسعه‌ی شهر موجب شده و با ایجاد این اعتماد زمینه رشد سرمایه‌های اجتماعی برای تحقق اهداف مشترک شهروندان و مدیران را فراهم نماید. شهروندان به عنوان محور یک جامعه هستند وپویایی آنان ، سنگ زیرین توسعه فرهنگ شهروندی است و اگر مدیریت شهری بتواند در ارتباط با انجام وظایف خود به تولید سرمایه اجتماعی بیشتری نایل گردد، در اداره شهر و توسعه‌ی آن موفق تر خواهد بود.
غلام عباس کاظمی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.