فرنوش اسماعیلی، فعال سیاسی اجتماعی: شریعتی طلسم را شکست

خورنا: | گروه سیاسی: مهندس فرنوش اسماعیلی ، فعال سیاسی اجتماعی و عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در گفتگو با خورنا اظهار داشت:  بالاخره بعد از سال ها طلسم شکسته شد و برای اولین بار؛ در استان خوزستان با حکم استاندار محترم ؛دکتر شریعتی ؛خانم دکتر خنفری به سمت فرمانداری یک شهرستان(کارون) منصوب شد.باید این حرکت استاندار خوزستان را به فال نیک گرفت و آن را فرصتی ارزشمند جهت گشایش بستر مشارکت گسترده تر زنان دانست. این انتصاب حداقل دریچه امیدی است برای مشارکت زنان و نوید دهنده اینده ای روشن است .

اسماعیلی ادامه داد: انتصاب خانم دکتر خنفری فارغ از نگاه سیاسی یا جغرافیایی به عنوان یک انتخاب زنانه قابل احترام است و بعد از سه سال یکی از جدی ترین وعده های رئیس جمهور در رقابت های انتخاباتی در استان خوزستان عملی شد، اگر چه خانم دکتر خنفری توانسته بود در بدنه مدیریتی استان خوزستان صاحب موقعیت مناسبی شود، اما انتخاب دکتر خنفری ؛ فرماندار نشدن زنان در خوزستان را شکست.
وی در پایان گفت: این انتصاب را خدمت خانم دکتر خنفری تبریک گفته و برایشان به عنوان یک زن خط شکن آرزوی توفیق داریم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.